Mijn CT&A

Author Archives: Nick Verheyden

Nieuwe regels voor de btw-vrijstellingsregeling ‘kleine onderneming’

Recentelijk is het wetsontwerp voor de wijziging van de btw-vrijstellingsregeling ‘kleine onderneming’ goedgekeurd. Deze wijziging stelt ondernemingen in staat om ook over de landsgrenzen heen de btw-vrijstellingsregeling toe te passen vanaf 1 januari 2025. Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingenOnder de huidige regeling … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe regels voor de btw-vrijstellingsregeling ‘kleine onderneming’

Verhoogde kostenaftrek voor elektronische facturatie: Wie komt ervoor in aanmerking en welke kosten?

Met de invoering van de elektronische facturatieverplichting in B2B-relaties vanaf 2026, heeft de wetgever besloten om als incentive een verhoogde kostenaftrek van 120% in te voeren voor de kosten die worden gemaakt om aan deze nieuwe verplichting te voldoen. Deze … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Verhoogde kostenaftrek voor elektronische facturatie: Wie komt ervoor in aanmerking en welke kosten?

Nieuwe administratieve vereisten bij huur en zakelijke rechten op onroerende goederen

De administratie heeft een nieuwe rapporteringsverplichting toegevoegd aan de aangiften inkomstenbelasting vanaf aanslagjaar 2024. Huurders en personen met een zakelijk recht (zoals vruchtgebruik) op een onroerend goed, zullen voortaan aanvullende informatie moeten verstrekken in hun aangifte inkomstenbelasting. Deze informatie zal … Continue reading
Posted in Mededelingen, Newsletter | Tagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe administratieve vereisten bij huur en zakelijke rechten op onroerende goederen

Belangrijkste fiscale kerngetallen

Aanslagjaar 2025 - inkomsten 2024 Debetintrest R/C nog niet bekend Creditintrest R/C marktrente 8,02% Revalorisatiecoëfficiënt huurinkomsten 5,46 Indexatie KI 2,1763 Voordeel in natura bedrijfsleider verwarming 2.430,00 Voordeel in natura bedrijfsleider elektriciteit 1.210,00 Voordeel in natura GSM / abonnement 36,00 / … Continue reading
Posted in Mededelingen | Tagged , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Belangrijkste fiscale kerngetallen

Tarieven roerende voorheffing vanaf 1/1/2017

Na de verhoging van de roerende voorheffing met ingang van 1 januari 2017, kennen we maar liefst 8 verschillende tarieven: Tarief Welke intresten of dividenden? 30% Op intresten en dividenden waarvoor geen verlagingen van toepassing zijn = standaardtarief. 20% Op … Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Tarieven roerende voorheffing vanaf 1/1/2017

Kmo dringt aantal wanbetalers en afschrijvingen fors terug

Ik sprak een tijdje geleden een bedrijf actief in de sector van de online communicatie. Het werd al geruime tijd geplaagd door wanbetalers. Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Kmo dringt aantal wanbetalers en afschrijvingen fors terug

Vruchtgebruik: belastingoptimalisatie op zijn best

Om privé successierechten te ontwijken kunt u in samenspraak met uw boekhouder en notaris een aantal fiscale constructies opzetten. We laten ze in een reeks artikels een voor een aan bod komen. In dit artikel nemen we het vruchtgebruik onder de loep. Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Vruchtgebruik: belastingoptimalisatie op zijn best

Leasing en renting? De voordelen op een rijtje

Als u aan leasing of renting denkt, denkt u wellicht meteen aan uw bedrijfswagen. Maar u kunt allerlei soorten roerende goederen leasen of renten: : machines, werktuigen, kantoormateriaal, computers, kopieerapparaten, enz. Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Leasing en renting? De voordelen op een rijtje

Kleine vennootschappen en microvennootschappen: klein maar fijn

Heeft u er al over gehoord? De Belgische overheid heeft een nieuwe vennootschapsvorm boven de doopvont gehouden: de microvennootschap. Door de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn en een Belgisch KB zijn ook de criteria voor een ‘kleine vennootschap’ gunstiger geworden. Zo geniet u als ‘kleine vennootschap’ van een hogere notionele interestaftrek en betaalt u geen belastingvermeerdering als u onvoldoende voorafbetalingen heeft gedaan in de eerste drie boekjaren na de oprichting van uw vennootschap. Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Kleine vennootschappen en microvennootschappen: klein maar fijn

Boekhouding van de kleine onderneming

Wettelijke bepalingen volgens de boekhoudwet De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine onderneming : Artikel 5 : De natuurlijke personen die koopman zijn, de vennootschappen onder firma en de gewone … Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Boekhouding van de kleine onderneming