Mijn CT&A

Verplichte elektronische facturatie vanaf 2026

Gepubliceerd op 19-10-2023 door Nick Verheyden

Minister van Financiën Van Peteghem heeft eind september aangekondigd dat vanaf 1 januari 2026 elektronische facturatie verplicht zal zijn voor B2B-relaties. Deze maatregel heeft twee cruciale doelen voor ogen: het verkleinen van de BTW kloof en het vereenvoudigen van de administratie bij ondernemingen.

BTW kloof
De federale regering heeft in haar regeerakkoord de belofte opgenomen om maatregelen te nemen om de BTW-kloof te verkleinen. De BTW-kloof vertegenwoordigt het verschil tussen het bedrag aan BTW-inkomsten dat de overheid zou moeten ontvangen en het werkelijke bedrag dat zij ontvangt. Door deze kloof te verkleinen, wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen een eerlijke bijdrage levert. In België is de BTW-kloof aanzienlijk groter dan in onze buurlanden.

E-invoicing
Net zoals er nu reeds een verplichting bestaat om elektronische facturen te verzenden in B2G-relaties (Business 2 Government), zal elektronische facturatie vanaf 1 januari 2026 verplicht worden in B2B-relaties (Business 2 Business). Vorig jaar had men aangekondigd dat deze verplichting gefaseerd zou worden uitgerold op basis van de grootte van de onderneming, maar hiervan is men afgestapt. Met elektronische facturen bedoelt men digitale facturen die opgesteld zijn in een vast gestructureerd formaat. Ook hiervoor kiest de overheid voor het Europese PEPPOL-netwerk. PDF Facturen zullen dus niet meer volstaan.

De keuze om deze nieuwe verplichting pas in te voeren vanaf 2026 is bewust gemaakt, om bedrijven een ruime overgangsperiode te bieden waarin ze zich kunnen voorbereiden op elektronische facturatie.

Facturatie binnen de 2 dagen?
Naast de elektronische facturatieverplichting is er een Europees wetsvoorstel ingediend waarin men elektronische facturatie binnen de 2 dagen na prestatie wil invoeren. Vervolgens zou de factuur binnen de 2 dagen verzonden moeten worden via bijvoorbeeld PEPPOL. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u hierover informeren.

Heeft u vragen over de overstap naar elektronische facturatie en wat dit voor uw onderneming betekent? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.