Mijn CT&A

Afschaffing drempels bij aanvraag vermindering sociale bijdragen

Gepubliceerd op 03-12-2021 door Nick Verheyden

Vanaf 2022 zouden de inkomstendrempels bij aanvragen voor verminderingen van sociale bijdragen afgeschaft worden. Momenteel kan u uw sociale bijdragen enkel verminderen als uw geraamd jaarlijks inkomen onder bepaalde drempels gaat. Met de nieuwe regeling zal u een correctere berekeningsbasis kunnen doorgeven.

Huidige regeling
Als u merkt dat de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen te hoog is, kan u bij uw sociaal verzekeringsfonds een vermindering aanvragen voor uw sociale bijdragen, rekening houdend met de inkomstendrempels. Afhankelijk van welk statuut u heeft (hoofdberoep, bijberoep, student, …) zijn er andere drempels van toepassing.  U kan de berekeningsbasis van uw sociale bijdragen enkel verlagen naar een inkomstendrempel als uw geraamd netto belastbaar jaarinkomen onder deze drempel valt.

Nieuwe regeling
Vanaf volgend jaar zal u geen rekening meer moeten houden met de inkomstendrempels om een verlaging van de berekeningsbasis van uw sociale bijdragen aan te vragen. U zal dan effectief de berekeningsbasis kunnen verlagen naar uw geraamd netto belastbaar jaarinkomen.

Voorbeeld
Een zelfstandige in hoofdberoep heeft als berekeningsbasis voor zijn sociale bijdragen een netto belastbaar beroepsinkomen van € 25.000,00. Bij de huidige regeling bedragen de eerste drie inkomstengrenzen voor verminderingen in hoofdberoep: € 14.042,57, € 17.692,54 en € 22.291,20. Omwille van de coronapandemie en enkele financiële tegenslagen is de bezoldiging van de zelfstandige verlaagd, waardoor hij voor het huidige jaar een geraamd netto belastbaar beroepsinkomen van € 16.000,00 zal hebben.

Met de huidige regeling kan de zelfstandige de berekeningsbasis voor zijn sociale bijdragen enkel laten zakken naar de inkomstendrempel van € 17.692,54 en dus niet naar zijn geraamd netto belastbaar beroepsinkomen van € 16.000,00. Vanaf volgend jaar, als de inkomstendrempels zijn afgeschaft, zal de zelfstandige zijn berekeningsbasis kunnen verlagen naar € 16.000,00.

Let wel op: als u verminderingen aanvraagt voor de berekeningsbasis van uw sociale bijdragen en later blijkt dat uw inkomen te laag geraamd is, zullen er verhogingen gerekend worden op het inkomen dat te weinig werd aangegeven. De verhogingen bedragen 3% per kwartaal en 7% op het einde van het jaar voor de nog openstaande bijdragen.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.