Mijn CT&A

Verlaagd tarief van 6% BTW voor afbraak- en heropbouwwerken

Gepubliceerd op 17-12-2020 door Frederic Bogaerts

Om de bouwsector een extra duwtje in de rug te geven tijdens de coronacrisis, heeft de ministerraad eind oktober een voorstel goedgekeurd waarin opgenomen staat dat afbraak- en heropbouwwerken tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 kunnen uitgevoerd worden tegen het verlaagde tarief van 6% BTW.

Momenteel is het enkel mogelijk om verbouwingswerken tegen het verlaagd tarief van 6% uit te voeren indien er werken worden uitgevoerd aan privéwoningen die minstens 10 jaar oud zijn. Afbraakwerken kunnen enkel in aanmerking komen voor dit verlaagd tarief, als ze noodzakelijk zijn om werken in onroerende staat uit te voeren. (Bijvoorbeeld in het geval dat een muur moet gesloopt worden om de badkamer te verbouwen.)

Er was voor de afbraak- en heropbouwwerken van woningen wel reeds een uitzondering in 32 centrumgemeenten. Indien er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden (de afbraak moet gepaard gaan met de wederopbouw van de woning én het gebouw moet gebruikt worden als privéwoning), kunnen deze werken uitgevoerd worden tegen het verlaagd tarief van 6%.

Tijdelijke maatregel
Om de bouwsector te steunen in deze tijden van crisis, is er beslist om in heel België het mogelijk te maken om dergelijke afbraak- en heropbouwwerken uit te voeren tegen het verlaagd tarief van 6%. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Het mag enkel gaan over werken aan de eigen én enige woning;
  • De woning moet vervolgens 5 jaar de enige én eigen woning blijven;
  • De woning mag maximaal een bewoonbare oppervlakte van 200 m² hebben;
  • Er dient een verklaring worden ingediend, tezamen met enkele documenten (omgevingsvergunning, aannemingscontracten, …) bij het bevoegd btw-kantoor waarin verklaard wordt dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Zoals in de voorwaarden vermeld staat, moet het gaan om werken die uitgevoerd worden aan de enige én eigen woning. Het is dus in principe niet mogelijk dat de eigenaar van de woning deze vervolgens zou verhuren. Hierop is echter één uitzondering voorzien en dat is sociale verhuur. In dit geval moet de woning wel minstens 15 jaar verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor.

Het is eveneens mogelijk om voor reeds gestarte projecten het verlaagde btw-tarief van 6% toe te passen voor werken die uitgevoerd en gefactureerd worden vanaf 1 januari 2021. In al deze gevallen is er tijd tot uiterlijk 31 maart 2021 om de verklaring en de bijhorende documenten bij het bevoegd btw-kantoor in te dienen. In de gevallen waarbij de omgevingsvergunning pas wordt ingediend na 1 juli 2022, zal slechts 25% van het volledige project kunnen gefactureerd worden aan 6% BTW.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.