Mijn CT&A

Hervorming van het crisis overbruggingsrecht in 2021

Gepubliceerd op 17-12-2020 door Frederic Bogaerts

Vorige week werd het voorontwerp van het hervormd crisis overbruggingsrecht voor 2021 goedgekeurd. In dit wetsontwerp heeft men de voorwaarden rond het crisis overbruggingsrecht herzien, zodat elke zelfstandige die getroffen is door de coronacrisis gesteund wordt.

Momenteel is het enkel mogelijk om het crisis overbruggingsrecht te verkrijgen als u uw activiteit verplicht moet stopzetten door de overheid of indien u uw activiteit moet stoppen omdat uw hoofdactiviteit afhankelijk is van een sector die door de overheid verplicht werd om te sluiten. Omdat niet elke getroffen zelfstandige hierdoor geholpen wordt, heeft men in een voorontwerp een herziening van de voorwaarden voor het overbruggingsrecht goedgekeurd. Dit voorontwerp moet echter nog voorgelegd worden aan de Raad van State en kan mogelijks nog wijzigen.

Het nieuw crisis overbruggingsrecht zal in drie situaties verkregen kunnen worden:

1. Als u verplicht wordt door de overheid om te sluiten
Net zoals momenteel van toepassing is, zal u recht hebben op het crisis overbruggingsrecht indien u uw activiteit verplicht moet stopzetten of indien u afhankelijk bent van een sector die verplicht wordt om te sluiten voor de periode januari. Voor de perioden februari en maart wordt het overbruggingsrecht echter beperkt voor enkel de ondernemingen die hun activiteit verplicht moeten stopzetten van de overheid. Het overbruggingsrecht bedraagt € 1.937,53 of € 2.421,00 indien er sprake is van gezinslast.

2. Als u een omzetdaling van minstens 40% kent
Om ook de zelfstandigen die niet verplicht moeten sluiten maar wel een sterke omzetdaling kennen te steunen, zullen zelfstandigen die vanaf januari 2021 een omzetdaling kennen van minstens 40% in de maand voorafgaand aan de periode waarvoor het overbruggingsrecht aangevraagd wordt ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar én die nog geen gebruik maken van het crisis overbruggingsrecht voor ondernemingen die verplicht gesloten worden, recht hebben op het crisis overbruggingsrecht van € 1.937,53 of € 2.421,00 indien er sprake is van gezinslast. Er moet wel aangetoond worden dat de omzetdaling gerelateerd is aan de corona crisis.

3. Als u in quarantaine moet of voor uw kinderen moet zorgen
Ook voor de zelfstandigen die in quarantaine moeten of die voor hun kinderen (die jonger zijn dan 12 jaar) moeten zorgen die in quarantaine geplaatst worden of omdat de school of opvang gesloten is tijdens een schoolperiode, wordt er voorzien in een crisis overbruggingsrecht. Bij de aanvraag zal er wel een quarantaine-attest van de dokter of een attest van de school die de sluiting bevestigd voorgelegd moeten worden. Bovendien kan de zelfstandige slechts aanspraak maken op dit crisis overbruggingsrecht indien de activiteit door bovenvermelde situaties volledig onderbroken wordt én dat deze activiteit niet van thuis uit kan worden verdergezet.

Afhankelijk van de quarantaine duur wordt het bedrag van de uitkering bepaald:

Duurtijd quarantaine Uitkering zonder gezinslast Uitkering met gezinslast
7 tot 13 dagen € 322,92 € 403,53
14 tot 20 dagen € 645,84 € 807,05
21 tot 27 dagen € 968,77 € 1.210,58
28 dagen of langer € 1.291,69 € 1.614,10

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.