Mijn CT&A

Gelijkheid van belasting op huurinkomsten van onroerende goederen

Gepubliceerd op 17-12-2020 door Frederic Bogaerts

Vorige maand werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro omdat er ongelijkheid is in de wijze waarop België verhuurde onroerende goederen in het binnen- en buitenland belast.

Belgen die een onroerend goed aan een particulier verhuren in België worden belast op het geïndexeerd kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat meestal lager ligt dan de werkelijk ontvangen huur. Als Belgen een onroerend goed in het buitenland verhuren aan een particulier, worden ze belast op de werkelijk ontvangen huur. Om deze ongelijkheid tegen te gaan heeft het Europees Hof van Justitie België voor de tweede maal veroordeeld en ditmaal met een boete van 2 miljoen euro.

Wijziging van belasting
Om de ongelijkheid weg te werken heeft onze minister van Financiën, Van Peteghem, een wetsontwerp opgesteld waarbij onroerende goederen die in het buitenland verhuurd worden, op dezelfde wijze belast zullen worden als onroerende goederen die in België verhuurd worden.  Ze zullen net zoals bij het verhuren van Belgische onroerende goederen, belast worden op een kadastraal inkomen.

Met deze oplossing wordt er vermeden dat verhuurders van Belgische onroerende goederen een fixe belastingverhoging krijgen én wordt de ongelijkheid weggewerkt.

Bepaling kadastraal inkomen
Terwijl verhuurders van buitenlandse onroerende goederen voordeliger belast zullen worden, krijgt de fiscus de opdracht om voor ongeveer 150.000 onroerende goederen een kadastraal inkomen te bepalen.

De fiscus zal hiervoor beroep doen op informatie die eigenaars moeten bezorgen aan de FOD Financiën en dit aan de hand van een vragenlijst die volgend jaar zal ingevuld moeten worden. Hierin zal onder andere de ligging, de verkoopwaarde van onroerende goederen in dezelfde regio en een beschrijving van het onroerend goed opgevraagd worden.

Investeerders die vanaf 1 januari 2021 een onroerend goed aankopen in het buitenland, krijgen vier maanden de tijd om de nodige formaliteiten in orde te brengen. Voor huidige eigenaars hoopt de fiscus om uiterlijk in maart 2022 alle nodige informatie verkregen te hebben.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.