Mijn CT&A

Verhoogde investeringsaftrek van 25%

Gepubliceerd op 24-09-2020 door Frederic Bogaerts

Een van de beslissingen die de wetgever heeft genomen in de CORONA III wet van 15 juli 2020, is om de investeringsaftrek voor gewone investeringen tijdelijk te verhogen naar 25%. Dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De tijdelijke verhoging geldt voor activa die verworven zijn in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2022.

Verhoogde intrestaftrek voor specifieke activa
Vermits deze tijdelijke verhoogde aftrek (25%) voor gewone investeringen hoger is dan de huidige verhoogde aftrek voor specifieke investeringen (zoals energiebesparende investeringen (13,5%) e.d.), heeft de wetgever beslist om ook voor dergelijke investeringen te voorzien in de tijdelijk verhoogde aftrek van 25%. Om dit te verduidelijken heeft de administratie het formulier 275 U dusdanig aangepast.

Oorspronkelijk werd deze tijdelijke verhoogde investeringsaftrek ingevoerd voor de activa die verworven werden tussen 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Ondertussen heeft de regering echter beslist om deze periode met twee jaar te verlengen, tot uiterlijk 31 december 2022.

Voorwaarden voor de vennootschapsbelasting
Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting, moet de vennootschap aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Enkel kleine vennootschappen kunnen aanspraak maken op deze verhoogde aftrek;
  • De verworven activa moeten rechtstreeks verband houden met de economische activiteit van de vennootschap;
  • De aftrek is zoals bij de gewone investeringsaftrek niet cumuleerbaar met de notionele intrestaftrek;
  • De activa waarin wordt geïnvesteerd mag in geen geval behoren tot de categorieën die in de berekening van de notionele intrestaftrek in min moeten gebracht worden van het eigen vermogen.

Indien aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, kan er in de vennootschapsbelasting eveneens gebruik gemaakt worden van de verhoogde investeringsaftrek van 25%.

De tijdelijk verhoogde investeringsaftrek is net zoals bij de gewone investeringsaftrek slechts beperkt overdraagbaar voor 1 jaar. Met de corona III wet heeft de wetgever wel beslist om de overdraagbaarheid van investeringen die in 2019 werden verworven, tijdelijk te verhogen naar 2 jaar. De investeringen die in 2020 zijn verworven blijven dus zoals voorheen slechts 1 jaar overdraagbaar.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.