Mijn CT&A

Fiscale consolidatie via groepsbijdragen

Gepubliceerd op 05-04-2019 door Frederic Bogaerts

Tot voor kort was het in België niet mogelijk om fiscale verliezen te consolideren tussen verbonden ondernemingen. De wetgever heeft beslist dat voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2019 het voor bepaalde groepen mogelijk is om fiscale verliezen onderling door te schuiven onder de term ‘groepsbijdragen’.

De fiscale consolidatie via groepsbijdragen is in België het eerste systeem dat toelaat om in bepaalde vennootschapsstructuren winsten over te hevelen van de ene naar de andere vennootschap. Tot voor kort was België een van de enige landen in de Europese Unie, waarin zo’n soort systeem nog niet bestond.

Concreet zou in een vennootschapsgroep de winstgevende vennootschap een fiscaal aftrekbare groepsbijdrage kunnen ‘betalen’ aan een verlieslatende vennootschap, waardoor de winst in de betalende vennootschap daalt en de verliezen in de ontvangende vennootschap worden aangezuiverd.

De bedoelde fiscale verliezen zijn echter beperkt tot enkel de fiscale verliezen van het belastbaar tijdperk zelf en niet de fiscaal overgedragen verliezen.

 

Wie komt in aanmerking?

Niet zomaar elke vennootschapsgroep komt in aanmerking voor deze groepsbijdragen. De wetgever heeft een strikte beperking gedefinieerd, waardoor de techniek van de groepsbijdragen enkel in volgende situaties kan toegepast worden:

  • Tussen een moeder en dochtervennootschap, waarbij de moeder een rechtstreekse deelneming van minstens 90% bezit;
  • Tussen zustervennootschappen met eenzelfde moedervennootschap die minstens 90% bezit van beide vennootschappen.

Een bijkomende voorwaarde is dat in beide gevallen de participatie van de moeder in de dochtervennootschappen minstens 5 ononderbroken jaren in haar bezit is, meer bepaald het belastbaar tijdperk waarin de groepsbijdrage betaald wordt en de vier voorafgaande belastbare tijdperken.

 

Fiscale verwerking van de groepsbijdrage

Indien beide groepsvennootschappen aan de voorwaarden voldoen, zal de groepsbijdrage verwerkt worden via de fiscale aangifte.

Bij de winstgevende vennootschap zal de groepsbijdrage in de fiscale aangifte als een nieuwe aftrekpost opgenomen worden in de ‘Uiteenzetting van de winst’, terwijl bij de verliesmakende vennootschap de groepsbijdrage opgenomen wordt in het vak van de ‘Aanpassingen in min van de begintoestand van de belaste reserves’.

De winstgevende vennootschap zal ter compensatie van het gebruik van deze verliezen het bekomen belastingvoordeel moeten doorstorten aan de verliesmakende vennootschap. Deze doorstorting is niet aftrekbaar bij de winstgevende vennootschap, maar ook niet belastbaar bij de verlieslatende vennootschap.

Formaliteiten

Voorafgaand aan deze fiscale consolidatie zal er per groepsbijdrage die betaald wordt een ‘groepsbijdrageovereenkomst’ moeten opgesteld worden, waarin het bedrag van de groepsbijdrage vermeld wordt.

De winstgevende vennootschap zal in deze overeenkomst tevens moeten verklaren dat ze de belastingbesparing zal doorstorten aan de verlieslatende vennootschap. Deze zal op haar beurt moeten verklaren dat ze de groepsbijdrage als winst zal opnemen in haar aangifte.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.