Mijn CT&A

Hoe btw berekenen op de verkoop van uw personenwagen?

Gepubliceerd op 05-12-2018 door Frederic Bogaerts

Indien u een personenwagen aankoopt en als bedrijfsmiddel gebruikt, is er in principe bij een latere verkoop ervan 21% btw verschuldigd op de volledige maatstaf van heffing. Echter, onder bepaalde voorwaarden kan de btw slechts geheven worden op de helft van de maatstaf van heffing.

In een circulaire (nr. 36/2015) heeft de fiscus voorzien in een administratieve tolerantie om, bij de verkoop van een personenwagen, de btw slechts te heffen over de helft van de maatstaf van heffing. Door deze tolerantie in te voeren wil de administratie streven naar een juistere btw-aftrek voor de ondernemer.

Voor welke wagens?

Om gebruik te kunnen maken van deze tolerantie moet het gaan om wagens die bestemd zijn voor personen- of goederenvervoer op de weg (art. 45, §2, eerste lid WBTW). Meer bepaald zijn het de wagens waarvoor de btw slechts voor maximum 50% mag worden afgetrokken, ook indien het beroepsgebruik hoger is.

Dit wil zeggen dat wagens die worden aangekocht met het oog om deze terug te verkopen of verhuren, niet kunnen genieten van deze tolerantie.

Wie kan gebruik maken van de tolerantie?

De tolerantie kan enkel genoten worden door belastingplichtigen die bij de aankoop van een wagen, die ze als bedrijfsmiddel gebruiken, de btw hebben kunnen aftrekken (of een deel ervan). Dit wil zeggen dat voor een wagen die werd aangekocht bij een particulier of onder de margeregeling, er geen gebruik kan gemaakt worden van deze tolerantie.

Indien het aftrekpercentage van de btw op de aankoop van de wagen lager is dan 50%, kan de tolerantie ook worden toegepast. In dergelijk geval dient er nog altijd 50 % van de maatstaf van heffing aan de btw te worden onderworpen en niet het lagere aftrekpercentage.

Recht op aftrek door nieuwe koper?

Voor de nieuwe koper zijn de normale btw-regels van toepassing, onverminderd of de verkoper gebruik heeft gemaakt van de tolerantie.

De verkoper kan de btw, vermeld op de factuur, dus maar voor maximum 50% in aftrek nemen indien de wagen 50% of meer beroepsmatig zou worden gebruikt.

Verplichting?

Aangezien het slechts gaat om een administratieve tolerantie, is er bijgevolg geen verplichting. De verkoper heeft de keuze om al dan niet de bijzondere maatstaf van heffing te gebruiken bij de verkoop van zijn wagen.

Indien de verkoper opteert voor de toepassing van de tolerantie, moet er op zijn factuur een specifieke vermelding komen: “Bijzondere maatstaf, toepassing beslissing nr. E.T.119.650 van 20 oktober 2011”. Indien hij dit niet doet, dan loopt de koper de kans om alsnog btw te moeten betalen op de helft van de maatstaf van heffing waarop geen btw werd gerekend.

Wij raden in dergelijke verkoop aan om duidelijke afspraken te maken met de koper over de verkoopprijs en het bedrag van de maatstaf van heffing, zeker indien de koper de btw niet kan recupereren (vb. particulier).

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.