Mijn CT&A

Ken u vanaf 1 juli een hogere kilometervergoeding toe.

Gepubliceerd op 04-07-2017 door Frederic Bogaerts

Zoals jaarlijks werd de forfaitaire kilometervergoeding kilometervergoeding met ingang van 1 juli 2017 geïndexeerd. (Belgisch Staatsblad 23 juni 2017)

Zowel bedienden als bedrijfsleiders die met een eigen auto beroepsmatige kilometers rijden, kunnen een belastingvrije kilometervergoeding aanrekenen aan de vennootschap waarvoor men werkt. Deze vergoeding is dezelfde als de fiscale ambtenaren mogen aanrekenen.

De werkgever of vennootschap kan deze kilometervergoeding wel aftrekken, weliswaar beperkt tot het percentage dat overeenstemt met de Co2-uitstoot van de wagen waarvoor de kilometervergoeding werd aangerekend. Hierbij mag er verondersteld worden dat 30% van de vergoeding betrekking heeft op brandstof en 70% op andere kosten. De brandstofkosten zijn steeds voor 75% aftrekbaar, ongeacht de Co2-uitstoot van de wagen.

Voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 mag er 0,3460 euro per kilometer aangerekend worden. (voor de periode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 was dit 0,3363 euro per kilometer).

OPGELET: u mag maximum 24.000 kilometer op jaarbasis op deze wijze laten vergoeden. Zijn de gereden beroepskilometers hoger, dan moet u volgens de fiscus de werkelijke kosten in rekening brengen. Hoewel er rechtbanken zijn die geoordeeld hebben dat deze kilometerbeperking arbitrair is en dat de fiscus moet aantonen dat de kilometervergoeding boven de 24.000 kilometers een verdoken bezoldiging is, lijkt het ons aangeraden de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. U kan ook best een onkostennota opmaken die de datum, de aard en de bestemming van de verplaatsing en het aantal gereden kilometers vermeld.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.