Mijn CT&A

Vlaamse regering schaft de vestigingswet af

Gepubliceerd op 03-05-2017 door Frederic Bogaerts

De Vlaamse regering heeft beslist om met ingang van 1 januari 2018 de vestigingswet af te schaffen. Deze zou voorbijgestreefd zijn en op sommige vlakken zelfs discriminerend werken voor de Belgische ondernemers.

De vestigingswet in een notendop:

Voor een aantal gereglementeerde beroepen, moet de ondernemer in België een aantal ondernemersvaardigheden kunnen bewijzen. Dit kon aan de hand van specifieke diploma’s of door het aantonen van de nodige jaren ervaring in de stiel. De gereglementeerde beroepen situeren zich vooral in de bouwsector en de voedingssector. Voor een aantal beroepen werd de vestigingswet reeds herzien, maar vanaf 2018 zal dit dus worden doorgevoerd naar alle ambachtelijke beroepen.

De aanleiding:

Er liggen drie redenen aan de basis van deze afschaffing:

  1. De vestigingswet zoals wij deze kennen is niet meer verenigbaar met een Europese richtlijn. Europeanen moeten hun beroep kunnen uitoefenen in andere lidstaten als hij of zij dat beroep in de eigen lidstaat mag uitoefenen. In sommige gevallen was het zelfs moeilijker voor Belgische ondernemingen om een gereglementeerd beroep in België uit te oefenen dan voor een buitenlandse ondernemer, als deze laatste in zijn land geen bijkomende vaardigheden moet aantonen.
  2. Naast de vestigingswet zijn er nog andere wetgevingen die de volksgezondheid, de voedselveiligheid, de kwaliteit, milieu- en andere normen controleren. Hierdoor heeft de vestigingswet haar bestaansreden verloren.
  3. De vestigingswet is verouderd en is niet aangepast aan de vernieuwde manier van ondernemen, zoals deeleconomie, e-diensten, pop-ups, enz.

De toekomst:

Volgens Vlaams minister Muyters: “Het grootste deel kwaliteitsgaranties worden sowieso gevat in regelgeving rond bijvoorbeeld milieu, voedselveiligheid of gezondheid. Dat blijft bewaard én gecontroleerd door de bevoegde diensten. Bijkomende van bovenaf opgelegde wetten zijn niet nodig. Maar ik begrijp ook de zorg van de sectorfederaties dat de openstelling van de markt niet mag leiden tot een verminderde kwaliteit voor de klant. Daarom heb ik hen voorgesteld om op zoek te gaan naar alternatieven, waardoor ze kunnen aangeven dat een bepaalde onderneming kwaliteit biedt. Bovendien moet de kwaliteit niet alleen bij de start van de onderneming gegarandeerd zijn, maar ook op langere termijn. Daarvoor zullen we met de sectorfederaties programma’s ontwikkelen om hun leden bij te scholen en te ondersteunen in de ontwikkeling van het bedrijf.

 

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.