Mijn CT&A

Studentenarbeid in een notendop

Gepubliceerd op 06-04-2017 door Nick Verheyden

Er zijn verschillende regels waarmee rekening moet gehouden worden indien uw dochter of zoon een centje wil bijverdienen als student. Hierbij zetten we in het kort de aandachtspunten inzake studentenarbeid nog even op een rijtje.

Voordelige RSZ bijdragen student-werknemer

Een student mag 475 uren per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen. Indien deze grens wordt overschreden, zijn vanaf het 476e uur gewone sociale bijdragen verschuldigd. De student kan op de toepassing student@work controleren hoeveel uren er nog kunnen gewerkt worden. De werkgevers moeten telkens  wanneer ze een student willen tewerkstellen tijdig het nodige aantal uren reserveren.

Fiscaal ten laste van de ouders

De student blijft fiscaal ten laste van de ouders, indien ze op jaarbasis in het jaar 2017 niet meer verdienen dan 3.200 euro netto belastbaar (4.620 euro voor kinderen van alleenstaande ouders en 5.860 euro voor gehandicapte kinderen van alleenstaande ouders). Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. De studenten moeten daarnaast deel uitmaken van het gezin (kotstudenten maken ook deel uit van het gezin) en mogen geen loon ontvangen dat bij de ouders als beroepskost wordt afgetrokken.

Kinderbijslag

Ouders van kinderen tot 25 jaar behouden het recht op kinderbijslag, indien ze in de loop van het schooljaar niet meer dan 240 uren per kwartaal werken. In de zomermaanden is er geen beperking ingesteld op het aantal uren. Concreet betekent dit dat in kwartaal 1,2 en 4 een beperking is ingesteld op 240u, in kwartaal 3 is er geen beperking. Indien dit aantal uren overschreden wordt, vervalt de volledige kinderbijslag.

Kan een student ook zelfstandige zijn?

Jazeker, vanaf 1 januari 2017 werd voor de studenten tussen 18 en 25 jaar een nieuw statuut in het leven geroepen: “student-zelfstandige”. Zoals elke zelfstandige moet de student aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien de netto belastbare inkomsten van het jaar 2017 onder 6.648,12 euro blijft, dan zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd. Boven deze grens zullen er wel sociale bijdragen verschuldigd worden.

De student-zelfstandige moet minimum voor 27 studiepunten of 17 lesuren per week ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling waarvan het diploma erkend is door de bevoegde overheid.

Ook de ouders van een student-zelfstandige blijven het recht op kinderbijslag behouden indien de regels zoals hierboven gesteld gerespecteerd worden. Er moet dan een verklaring op eer afgeleverd worden aan het kinderbijslagfonds.

Voor meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.