Mijn CT&A

Nieuwe fiscale definitie van de lichte vrachtwagens

Gepubliceerd op 01-01-2006 door Nick Verheyden

Vanaf 1 januari 2006

In België genieten auto’s bestemd voor het vervoer van goederen van een fiscaal gunstiger stelsel dan personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. De technische evolutie en leemten in het intern en Europees recht maken het nochtans mogelijk voertuigen op de Belgische markt aan te bieden die ­ mits enkele technische aanpassingen ­ in aanmerking komen voor een fiscaal gunstiger stelsel dat in principe niet voor hen bestemd is.

Daarom blijkt het nodig om een nieuwe fiscale definitie in te voeren.

Deze nieuwe definitie wijkt af van de definitie, die door de bevoegde diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt gehanteerd en die o.a. de verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis vastlegt. Voor de FOD Financiën moet deze lengte minstens 50 % van de wielbasis (afstand tussen de twee assen) bedragen terwijl voor de FOD Mobiliteit en Vervoer dit slechts 30 % bedraagt.

De voertuigen van het type pick­up zullen, ongeacht hun configuratie, steeds fiscaal behandeld worden als lichte vrachtauto’s.

Voor wat betreft de voertuigen van het type “bestelwagen”, zijn de technische voorwaarden waaraan zijn moeten voldoen om van het fiscaal gunstiger stelsel te genieten, verschillend naargelang hun configuratie.

Bestelwagens met een enkele cabine (één rij zetels):

  • de laadruimte moet afgesloten zijn van de passagiersruimte met een tussenschot van minstens 20 cm hoogte of door de rugleuning van de enige rij zetels.
  • bovendien moet de lengte van deze laadruimte, bepaald in de langsrichting van het voertuig, minstens 50 % bedragen van de lengte van de wielbasis en over haar hele oppervlakte bestaan uit een vaste horizontale laadvloer zonder verankeringspunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels.

Bestelwagens met dubbele cabine:

  • de laadruimte moet, naast het voldoen aan de verhouding van 50 % laadruimte/wielbasis en aan de aanwezigheid van een vaste horizontale laadvloer zonder verankeringspunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels over de hele oppervlakte, dwingend volledig afgesloten zijn van de passagiersruimte over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte door een niet afneembare, ononderbroken scheidingswand uit een hard materiaal.

Het toezicht op de technische kenmerken eigen aan de fiscale definitie zal uitgevoerd worden door de technische controle die elk bedrijfsvoertuig (zowel nieuw als tweedehands) bij zijn inverkeerstelling moet ondergaan.

Voertuigen die als lichte vrachtauto in de reglementering van de DIV zijn ingeschreven en niet voldoen aan de vermelde voorwaarden worden beschouwd als personenauto en bijgevolg ook als dusdanig belast.

Voor meer informatie :

FOD Financiën
Tel : 02 33 66 999

www.minfin.fgov.be
(rubriek “informatie”­ “brochures van het departement”)

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.