Mijn CT&A

Zijn uw algemene voorwaarden nog up-to-date?

Gepubliceerd op 11-10-2023 door Nick Verheyden

Met ingang vanaf 1 september 2023 zijn er nieuwe regels voor de factuurvoorwaarden van ondernemingen in relatie met particulieren. Eerste aanmaningen dienen gratis verzonden te worden en nalatigheidsintresten, kosten en forfaitaire schadevergoedingen worden beperkt.

Om de belangen van consumenten beter te beschermen, zijn er nieuwe regels ingevoerd voorr ondernemingen die openstaande facturen willen innen van particuliere klanten (B2C-relaties). Indien uw algemene voorwaarden niet worden aangepast aan de nieuwe regelgeving, zal u zich hier niet op kunnen beroepen bij een inning van een openstaande schuld van een klant in een B2C-relatie. Voor klantrelaties die na 1 september zijn aangegaan zijn de nieuwe regels reeds van toepassing. Voor lopende overeenkomsten dienen de algemene voorwaarden vanaf 1 december 2023 aangepast te worden.

Gratis eerste aanmaning
Een van de belangrijke wijzigingen is dat de eerste aanmaning die verstuurd wordt, kosteloos moet zijn. Deze aanmaning moet minstens volgende informatie bevatten:

  • Het openstaande saldo en het bedrag van de schadevergoeding dat wordt geëist bij niet-betaling binnen veertien kalenderdagen;
  • De naam en het ondernemingsnummer van de schuldeiser;
  • Een beschrijving van het product of de dienst die de schuld heeft doen ontstaan, evenals de datum waarop deze schuld opeisbaar is;
  • De nieuwe uiterlijke betaaltermijn van minimaal 14 dagen voordat intresten of kosten in rekening worden gebracht.

Zoals hierboven vermeld dient er na de eerste aanmaning een wachttermijn van 14 dagen (te rekenen vanaf de kalenderdag volgend op de dag van verzending) gerespecteerd te worden alvorens er intresten of een schadevergoeding mag aangerekend worden. Als de aanmaning enkel per post en niet elektronisch wordt verzonden, begint de wachttermijn vanaf de derde werkdag na verzending via post. Deze wachttermijn is bedoeld om consumenten voldoende tijd te geven om de openstaande schuld te voldoen of te betwisten.

Beperking kosten, nalatigheidsintresten en forfaitaire schadevergoedingen
Voor aanmaningen die volgen na de eerste aanmaning, mag er maximaal 7,50 euro in rekening worden gebracht (vermeerderd met eventuele verzendkosten).

Nalatigheidsintresten worden beperkt tot de rentevoet die vastgelegd is in de wet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties. In het tweede semester van 2023 bedraagt deze rentevoet 12%. De actuele rentevoeten kan u hier terugvinden. Voor KMO’s is er een uitzondering voorzien waarbij ze na de termijn van 14 dagen kunnen beslissen om de nalatigheidsintresten te rekenen vanaf de dag na verzinding van de aanmaning aan de consument.

Forfaitaire schadevergoedingen worden beperkt afhankelijk van het verschuldigde bedrag:

  • Openstaande schuld <= 150,00 euro : maximaal 20,00 euro
  • Openstaande schuld > 150,00 euro en <= 500,00 euro: maximaal 30,00 euro + 10% van de schuld
  • Openstaande schuld > 500,00 euro: maximaal 65,00 euro + 5% van de schuld tot maximaal 2.000,00 euro.

Als een schuldeiser onrechtmatig verwijlintresten of schadevergoedingen ontvangt die in strijd zijn met deze nieuwe regelgeving, kan de schuldeiser bij betwisting veroordeeld worden tot terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen bedragen.

Indien u niet zeker bent of uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn, raden we aan om contact op te nemen met een jurist of advocaat.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.