Mijn CT&A

UBO-register: termijn verlengd tot 31 maart 2019

Gepubliceerd op 15-11-2018 door Frederic Bogaerts

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de informatie over de uiteindelijk begunstigden achter vennootschappen voor de eerste maal uiterlijk op 30 november 2018 moest worden geregistreerd in het zogenaamde UBO-register. Deze datum is nu verplaatst naar 31 maart 2019. De reden voor het uitstel is dat de technische uitwerking van het online platform nog niet op punt staat.

In onze nieuwsbrief van 17 september 2018 brachten we u al een eerste overzicht van de verplichtingen inzake het register van de uiteindelijke begunstigden of beter gekend als het UBO-register. De zaakvoerders of bestuurders van alle Belgische vennootschappen (ongeacht de rechtsvorm) worden verplicht om de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap in het UBO-register in te voeren. Bovendien moet het UBO-register jaarlijks worden bijgewerkt en tussentijdse wijzigingen moeten binnen de maand worden doorgegeven.

Welke gegevens moeten worden meegedeeld?

 Kort samengevat moet u van een UBO-natuurlijke persoon de naam, voornaam, geboortedatum, adres, nationaliteit, de categorie van UBO waartoe de betrokkene behoort, en voor de vennootschappen ook het percentage van het gehouden belang. Ook wanneer de UBO via een omweg van één of meerdere andere juridische entiteiten de eigenaar of begunstigde is, moet deze worden opgenomen is het register alsook de identificatiegegevens van elk van de andere juridische entiteiten.

Wie heeft toegang tot de gegevens in het UBO-register?

In principe kan iedereen de gegevens het van het UBO-register raadplegen. In de eerste plaats de overheid, financiële instellingen en bepaalde beroepsbeoefenaars in het kader van de wettelijke verplichtingen omtrent de antiwitwaswetgeving.

Ook particulieren kunnen het UBO-register raadplegen mits betaling van een administratieve kost. Ze kunnen echter enkel opzoekingen doen op naam van een onderneming of via het ondernemingsnummer. Indien een particulier gegevens wil raadplegen over een vereniging, stichting of andere juridische constructie dan moet hij hiervoor eerst een aanvraag indienen bij de bevoegde administratie.

Hoe lang worden de meegedeelde gegevens bewaard?

De gegevens in het UBO-register worden bewaard tot 10 jaar nadat de meldingsplichtige entiteit wordt stopgezet.

Wat zijn de sancties?

Indien het UBO-register niet tijdig of niet correct wordt ingevuld kan het Ministerie van Financiën een administratieve geldboete opleggen aan de bestuurders van 250 tot 50.000 euro. Bovendien kunnen de bestuurders ook bestraft worden met een geldboete va 400 tot 40.000 euro indien ze de informatie niet hebben bijgehouden en tijdig overgemaakt hebben in het register.

Wat wordt er nu praktisch van u verwacht?

De applicatie van het UBO-register is sinds 25 september 2018 beschikbaar via het MyMinFinPro-portaal. Op dit platform kan iedere zaakvoerder of bestuurder inloggen met zijn elektronische identiteitskaart. Het is eveneens mogelijk om via het online portaal toegang te geven aan een derde persoon, bijvoorbeeld aan ons als uw accountant. Op deze manier kunnen wij het UBO-register invullen in naam van uw vennootschap.

Tot op vandaag zijn er echter nog geen gedetailleerde richtlijnen of een gebruikershandleiding ter beschikking. Deze worden verwacht in de komende weken. Van zodra wij meer informatie hebben over de praktische uitwerking zal u van ons een bericht ontvangen om de registratie in het UBO-register zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Naast de registratie zelf voorziet de wetgever ook in een meldingsplicht. Iedere UBO moet per brief op de hoogte worden gebracht dat zijn of haar gegevens werden ingegeven in het UBO-register en wat zijn of haar rechten en plichten in dit verband zijn. Hiermee rekening houdend is iedere aangever verplicht om een dataregister bij te houden met interne documentatie omtrent de UBO. Indien er niet wordt voldaan aan deze verplichting, kan dit aanleiding geven tot geldboetes.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor indien u vragen zou hebben met betrekking tot voorgaande.

 

Cools Tax & Accountancy
Fruithoflaan 124 b 12/13
2600 Berchem
BE 0715.762.505

T: + 32 3 451 20 00
M: info@cools-taxacc.be

Openingsuren
Ma – Do: 9.00 u – 16.30 u
Vr: 9.00 u – 15.30 u

Inspiratie in uw mailbox?

Shtick was here.